اخرین پست ها

خواستار بازگشایی شدید شهرنشینی چین است

نوشته کانگ یون سونگ

سئول، 28 فوریه (یونهاپ) -- سیاستگذار حق امتیاز کره در روز سه شنبه بازگشایی درایت چینی را محموله های خروجی کشور خواند.

در چو کیونگ هو کره را به چالش می کشد، به طور مشابه تورم، هزینه های تعهدات و ایالات متحده را در میان روسیه و اوکراین به چالش می کشد.

علاوه بر این، بازگشایی اقتصاد چین، که باعث سرریز صادرات کره شد.
.

ژانویه، کشور به 12.
69 میلیارد دلار رسید، یازدهمین ضرر و زیان، هزینه ها.

امور مالی چو کیونگ هو در 22 فوریه 2023 در پیش ساخته سئول صحبت می کند.
(یونهاپ)

colin@yna.
co.
kr
(END)