اخرین پست ها

کره ای

13 آوریل

1919 -- یک دولت کره ای در تبعید به تلاش برای حکومت استعماری ژاپن می پردازد.

1977 -- کره روابط خود را با سودان برقرار می کند.

p>

1989 -- ایک هوان، یک فعال اتحاد مجدد، کمبودی دارد که هر کره ای را که باز می گرداند، نقض می کند.

1995 -- کره مصر را تأسیس می کند.

2000 -- کره مجلس شانزدهم را با قانونگذاران برگزار می کند.

2012 -- کره کشتی دوربرد Unha 3 را به سمت Tongchang-ri شلیک می کند و به جای اینکه Kwangmyongsong 3 را وارد مدار می کند.
هیئت منصفه بزرگ علاوه بر این، کیم جونگ اون را به عنوان رئیس کمیسیون معرفی می کند و این فرآیند را تکمیل می کند.

2019 - کیم جونگ اون کره ای نسبت به دونالد ترامپ آمریکا ابراز نظر می کند و از واشنگتن می خواهد که در کل "عادلانه" و "متقابل" باشد.
معامله قابل قبول".

(END)