اخرین پست ها

BOK مصیبت های دوم را بی تفاوت نگه می دارد

سئول، 11 آوریل (یونهاپ) -- به عنوان مثال، به نظر می رسد که نیمه راه کره در نیمه راه سه شنبه است و نگرانی ها کاهش یافته است.

یک تصمیم گسترده، چوب نرم پولی پشته کره (BOK) معیار است.
رپو هفت روزه بدون تغییر در 3.
5 درصد.

این نشان می دهد که BOK در ماه فوریه پولی بوده است.
در مکاتبه با BOK، هفت افزایش مستمر هزینه‌های ناشی از آوریل سال ارائه شده بود.

kokobj@yna.
co.
kr
(END)