اخرین پست ها

کره جنوبی گزارش می دهد autre انتخاب پرندگان آبزی می تواند در

سئول، 31 دسامبر (یونهاپ) -- کره در مورد یک واقعیت وحشیانه سنگ oscine در یک شنبه که عفونت های a در مزارع هفته ها بود.

فرش یک H5N1 شاهین مانند در یک پاسبان Jeongeup، 290 بود.
کیلومتر سئول، به گفته وزارت کشاورزی.
11000 اردک در مزرعه شخصیت هستند.

این مورد را در مزرعه 56 در اواسط اکتبر آورده است.

طبقه حاکم در حال انجام اقداماتی برای مزرعه، محدودیت های کنجد باز، حذف و یک بررسی اپیدمیولوژیک اضافه شد.

ضدعفونی را تقویت کرده و کشور را ناکام گذاشته است.

[email protected]
co.
kr< br>(END)