اخرین پست ها

ریباند 0.1 درصد در نوامبر

سئول، 29 دسامبر (یونهاپ) -- جدول حقیقت نوامبر کره با 0.
1 درصد در روز پنجشنبه نشان داد که به دلیل از دست دادن چهار ماه قبل از اکتبر، بازگشتی دوباره به خود گرفت.

در ماه نوامبر 0.
1 درصد رشد داشت.
بر اساس مجموعه آمار کره، اکتبر 1.
7 درصد.

فروش، یک هزینه، کاهش 1.
8 درصدی دوره، افزایش زیان ماه پویسن.

1 درصد در ماه نوامبر، اطلاعات عمومی اضافه شده است.

colin@yna.
co.
kr
(END)