اخرین پست ها

جمعه ها

سئول، 2 دسامبر (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح جمعه است.

دما (C) دمای احتمالی

بالا /کم (%)

سئول 02/-7 آشفته 20

اینچئون 02/-6 در یک درهم 30

Suwon 02/-7 مه آلود 20

Cheongju 03/-5 ابری 20

Daejeon 04/-6 بارانی 20

< p> Chuncheon 03/-10 mammatus 30

Gangneung 06/-4 muddled 20

Jeonju 06/-3 20

< p> Gwangju 07/-2 10

Jeju 10/06 30

Daegu 06/-4 10

Busan 09/00 nimbose 10

(END)