اخرین پست ها

Mothercare سالهای مدیرعامل را با در نظر گرفتن سود منصوب می کند

مادر و نوادگان Mothercare امروز سودی دارند، مطابق با استخدام دانیل لو وسکونت به همان اندازه افسر استارتش.
نتایج H1 فروش مالی تعدیل شده به شرکا به 162.
1 میلیون پوند رسید، 184.
3 پوند در سال 2021.
فروش روسیه، مطمئناً 15 درصد فروش در سال.
این کار EBITDA 3.
2 پوند (2.
4 پوند در سه ماهه قبل) به دست آورد که منعکس کننده ارزیابی روسیه از دوره سه فازی جریان متناوب است که از 2.
9 پوند در سال می گذرد.
سایر نکات برجسته مالی عبارتند از: گروه مناسب برای اولین عملیات £ 2.
9 (H1 FY22: £ 5.
2 میلیون) مجموع £ 0.
8 قبلی (H1 FY22: £ 4.
0 میلیون) با موفقیت تکمیل refinancing کسب و کار، رقیق شدن 11.
6 پوند خالص (13.
3 پوند در 25 سپتامبر 2021) حقوق بازنشستگی از نظر مادی 42 پوند در 30 سپتامبر 2022 Le Vesconte Mothercare خط تولید سال.
یک «تجربه راه راه ثروت» برای مصرف‌کننده، حق امتیاز و مجوز به ارمغان می‌آورد، و نقش‌هایی را در برندهای شناخته شده جهانی Abercrombie و Fitch، Hollister و Gilly Hicks، Dr Martens، و Vans (VF Corp) دارد.
Clive whiley، رئیس Mothercare در توضیح این انتصاب گفت: "من امروز صبح که دن پس از این مد مدیر عامل ما Mothercare است.
Dan's مستقیماً به مصرف کننده است و دارای مجوز است و به همین ترتیب، ما در سال های گذشته انواع پیچیده و Mothercare را در سطح جهانی بازسازی می کنیم.
Dan Le Vesconte افزود: "من قبل از ظهر مادرکر و ذینفعان ما لوگوی نمادین Mothercare را در نسل پیدا کردند.
"