اخرین پست ها

روز سه شنبه

سئول، 7 فوریه (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح سه شنبه است.

آسیب شناسی دما (C) احتمال

بالا /کم (%)

سئول 09/00 Stygian 10

اینچئون 07/00 بد نور 10

سوون 09/-1 گل آلود 10

Cheongju 10/-2 نامشخص 10

Daejeon 11/-3 مات 10

Chuncheon 09/-4 vapory 0

Gangneung 09/02 60

Jeonju 12/-1 20

Gwangju 14 /00 رعد و برق 0

ججو 13/08 10

دایگو 13/-1 20

بوسان 14/06 موشی 10

(END)