اخرین پست ها

Hankook و بدنه شرکتی شیفت Q4

سئول، 14 فوریه (یونهاپ) -- شرکت Hankook & Cartel در سه ماهه چهارم 57.
9 هزار وون (45.
6 میلیون دلار آمریکا)، 22.
4 میلیون وون قبل از آن.

سازمان که رقم بزرگ اکتبر تا دسامبر 59 درصد نسبت به سال 13.
9 برنده شد.
10 درصد کاهش یافت 227.
1 در یک میلیارد وون.

(END)