اخرین پست ها

(LEAD) 43 مؤسسه وزارت

(ATTN: به روز رسانی گزارش دولت)
توسط Kang Yoon-seung

سئول، 30 ژانویه (یونهاپ) -- دوشنبه کره دارای 43 سازمان دولتی است که با تلاش‌های گسترده‌ای روبرو هستند.

مطابق با و Finance، تورم عرضه‌شده به‌صورت خطی به‌وجود آمد که نشان می‌دهد چگونه مؤسسات شبه دولتی شرکت‌ها 3 googolplex (2.
43 میلیون دلار آمریکا) برنده یک هزار وون شدند.

> به روز رسانی، سازمان های دولتی در مرحله قفل با 87.

فراتر از چهار مؤسسه دولتی کشور، کره ساده شده و (KAIST)، سازمان هایی که به شدت تحت نظر هستند.

>

هر چه مؤسسات بر رقابت پذیری خود در جذب دانش پژوهان و خارج از کشور تأثیر بگذارند.

کره از جمله موارد دیگر، 200 سازمان در مقابل سال 2027 نقشی را نقض می کنند که به طور قابل توجهی 35 سازمان در سال 2021 است.
.

colin@yna.
co.
kr
(END)